07/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

914
Thứ Ba tuần XIV thường niên (thơ)


Vai trò của Chúa Giêsu
Diệt trừ quỷ dữ ba thù khắp nơi
Rao truyền loan báo Nước Trời
Chữa lành kẻ bệnh, chơi vơi, cơ hàn
Tình yêu Chúa đổ tràn lan
Cho chiên không chủ, lầm than, lạc loài
Lặng thầm nghe Chúa truyền sai
Thợ cho mùa gặt một vài đủ không?
Kìa đồng lúa chín vàng ròng
Lên đường gặt lúa chờ mong thóc đầy.


Bé Con Tê-rê-sa
 

114.864864865135.135135135250