03/08/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

423
Thứ Ba tuần XVIII thường niên (thơ)


1.
Kinh sư và Pharisêu
Muốn môn đệ Chúa phải theo luật truyền
Chúa vui vẻ - đáp lời liền
Bởi vì họ sống giả hiền, vô tâm
Lo cho giới luật phàm nhân
Mà không tuân giữ chuyên cần giới răn.
* * *
Chân thành mau mắn ăn năn
Thành tâm thiện ý, cội căn phước lành!

2.
Lời Chúa nói với chúng ta
Từ lòng người sẽ phát ra uế thần
Giết người, trộm cắp, tà thân,
Kiêu căng, độc ác, tham sân, ngoại tình…
* * *
Bỏ ngay lối sống giả hình
Bên ngoài tô vẽ - tâm linh tội đồ!
Sống sao chân chính từng giờ
Giữ lòng đức đạo tôn thờ Chúa thôi.


Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250