10/09/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

492
Thứ Ba tuần XXIII thường niên

Thứ Ba tuần XXIII Thường Niên

Lc 6,12-19

(Mt 10,1-4 ; Mc 3,13-19)

Hành trình của một người tông đồ.

(12) Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (13) Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. (14) Ðó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, (15) Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, (16) Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

 (17) Chúa Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon (18) đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. (19) Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ, những người sẽ cộng tác và tiếp nối sứ vụ của Chúa ở trần gian. Thánh Luca còn miêu tả cho thấy một ngày sống của Chúa Giêsu, mẫu gương cho người tông đồ, gồm hai tiến trình “lên núi” và “xuống núi” được kết hợp một cách rất hài hòa. Chúa Giêsu “lên núi” để cầu nguyện, để gắn chặt tương quan với Thiên Chúa, để tìm ý Chúa trong những việc quan trọng. “Xuống núi” để thi hành sứ vụ “rao giảng” Tin Mừng nước Thiên Chúa và “chữa lành” bệnh tật cho con người. Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đi vào hành trình của Chúa, muốn trở nên giống Chúa, muốn làm tông đồ cho Chúa, mỗi chúng ta phải hoàn tất và hài hòa hai tiến trình này.

Trước tiên phải cùng “lên núi” cầu nguyện và tâm sự với Chúa. Thánh Luca kể rất rõ rằng : “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ”. Trước biến cố quan trọng như việc chọn những người tiếp nối sứ vụ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa nhiều ngày trước đó, và “Người đã thức suốt đêm cầu nguyện”. Người tông đồ của Chúa cũng thế, trước những biến cố quan trọng của cuộc đời, trước mọi biến cố trong từng ngày sống, người tông đồ phải biết chìm mình trong cầu nguyện, biết thưa lên với Thiên Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài. Hơn nữa người tông đồ của Chúa phải kín múc sức mạnh từ chính Thiên Chúa, để trong đời sứ vụ của mình, người tông đồ sẽ có một năng lực… phát ra, chữa lành hết mọi người.

Sau khi lên núi, chúng ta phải cùng “xuống núi” với Chúa : Thánh Luca thuật lại rằng : Chúa Giêsu đi xuống cùng với các tông đồ … Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng … đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Chỉ sau khi cầu nguyện, sau khi lãnh nhận sức mạnh từ nơi Thiên Chúa, người tông đồ mới có sức mạnh để chữa lành, người tông đồ mới có đủ chất liệu để rao giảng về chính Thiên Chúa.

Ý thức về “tiến trình ơn gọi đời mình”; ý thức về việc được Chúa gọi và chọn vào trong Giáo Hội Chúa, ý thức sứ vụ ngôn sứ của mỗi người Kitô hữu. Mỗi chúng ta cũng bước theo Chúa cách xác quyết. Mỗi chúng ta cũng biết tìm đến cầu nguyện tâm sự với Chúa, biết kín múc sức mạnh từ nơi Chúa, và rồi cùng với Chúa đi vào đời, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người, mọi nơi.  

Xin lấy ý tưởng của thiền sư Gasan để trao tặng những ai khát khao làm tông đồ chân chính của Chúa Giêsu :  

"Một đồ đệ xoàng thì dựa oai thầy.

Một đồ đệ khá thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy.

Môt đồ đệ giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của thầy."

Ước gì khi được gọi và chọn làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cùng đi trên hành trình với Chúa, chúng ta luôn “nói với Chúa” khi lên núi cầu nguyện mỗi ngày ; và chúng ta luôn “nói về Chúa” trong tiến trình hoạt động ngày sống của chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết ngưỡng mộ từ tâm của Chúa, cứu giúp những ai khổ đau đang cần được cứu chữa. Ước gì chúng ta cũng biết đi theo con đường kỷ luật Chúa đã đi là “luôn nói với Chúa và nói về Chúa”.

 

Lạy Chúa, 
chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn những tông đồ thân tín của Chúa, 
lại là những người đánh cá ít học với những yếu đuối bất toàn… 

Chúng con không hiểu sao Chúa lại xây dựng Giáo Hội 
trên nền tảng mong manh, bất hảo là các tông đồ…

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, 
Chúa muốn chúng con đặt Chúa lên trên mọi sự.

Chúng con chẳng thể nào từ chối hoặc viện cớ mình kém đức kém tài.

Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.

 Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của các tông đồ khi xưa, 
bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, 
hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa,

hạnh phúc vì biết mình đang phục vụ Chúa,

và ngày càng trở nên giống Chúa khi chúng con “nói với Chúa và nói về Chúa” cho mọi người.

 Amen. 

 

 

114.864864865135.135135135250