16/03/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

539
Thứ Bảy tuần I Mùa Chay (2)

Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

Mt 5,43-48

(Lc 6,27-28.32-36)

Hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em…

 

Yêu sao được, kẻ thù muôn mặt,

Vậy mà Chúa bảo, luật mới đây.

Như Cha hoàn thiện thế này,

Yêu kẻ ghen ghét, yêu ngay kẻ thù.

 

Mặt trời mọc không phân lành dữ,

Sương rơi - mưa đổ tự tạo thành.

Tình vượt biên giới trời xanh,

Là tình yêu Chúa nhân lành thiên thu.

114.864864865135.135135135250