27/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

975
Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

Mt 5,43-48

(Lc 6,27-28.32-36)

Hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em…

 

(43) "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. (44) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (45) Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (46) Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? (47) Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? (48) Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

 

SUY NIỆM

Chúa Giêsu thiết định quy luật để mở rộng và hoàn thiện luật Môsê. Khởi đầu bằng bài giảng về tám mối phúc trong chương 5 của Tin Mừng thánh Mátthêu, tiếp sau đó là những điều khoản trong luật cụ thể mà Chúa Giêsu nêu lên những chi tiết để kiện toàn.

Đoạn Tin Mừng này là điều sau cùng của luật Môsê mà Chúa Giêsu nhắc mỗi môn đệ phải kiện toàn cách hoàn hảo. Luật Môsê xưa đã dạy “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài :Còn Thầy, Thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Điều sau cùng này không phải là một điều thuộc hành động bên ngoài, mà thuộc tâm trí. Có thể ta không làm điều gì có hại cho đồng loại, có thể ta không có hành động nào xấu có tính cách báo thù - tiêu cực, cao hơn nữa có thể ta đang làm điều tốt ; Nhưng ngay khi những điều ấy đang diễn ra, có thể ta vẫn loại trừ ai đó bằng một hình thức loại trừ trong suy nghĩ và trong cõi lòng của ta, ta không thể yêu thương, không thể cầu nguyện và ta không muốn nghĩ đến họ nữa.

Luật của Chúa Giêsu dạy là đỉnh cao của mọi lề luật, hãy “yêu kẻ thù” và “cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi”. Cầu nguyện cho người làm hại chúng ta, là đặt họ vào lại trong tâm trí của chúng ta, hướng suy nghĩ của ta đến họ, và khát mong điều tốt lành cho họ. Cầu nguyện cho một người là thắt chặt họ vào trong tương giao với ta bằng tình yêu Chúa. Quả vậy, không ai có thể cầu nguyện cho người nào đó mà trong lòng vẫn còn ghét họ. Khi chúng ta cùng đối phương đến trước mặt Chúa, tình yêu Chúa sẽ gắn kết và xóa tan thù ghét. Như thế, con đường chắc chắn nhất để tiêu diệt sự thù ghét là cầu nguyện cho mình cũng như cầu nguyện cho đối phương.

Hơn nữa, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, với Chúa Giêsu không có hạn từ “ghét”. Chấp nhận sống giữa thế gian, người môn đệ Chúa không tránh khỏi thế lực thù nghịch hay ngược đãi. Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu muốn môn đệ của Ngài không được có khái niệm “ghét bỏ” hay loại trừ. Bảng luật của Chúa được khởi đi từ tình yêu và hành xử theo định mức của tình yêu. “Yêu kẻ thù” và “cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi” đó là cách xóa đi khái niệm và sự tồn tại của thế lực thù địch trong trái tim chúng ta.

Tại sao chúng ta phải thực hành luật yêu thương như Chúa Giêsu đòi hỏi ?. Lý do rất đơn giản nhưng cũng rất cao quý, chúng ta hoàn thiện được luật yêu thương như Chúa Giêsu đòi hỏi, thì chúng ta mới được “trở nên con cái của Chúa Cha”, được nên “hoàn thiện như Cha chúng ta là Đấng hoàn thiện”. Sự hoàn thiện và sự trọn lành như Chúa muốn làm cho chúng ta nên giống Chúa. Còn lối hành xử ngược lại “yêu thương kẻ yêu thương mình” và  chỉ chào hỏi anh em mình thôithì người thu thuế và dân ngoại cũng làm được như thế.

Con nhà tông, không giống lông thì giống cánh”. Làm con Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa hoàn toàn. Toàn bộ giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh, chỉ hướng dẫn chúng ta một điều là, làm cho chúng ta nên con của Chúa và nên giống Chúa mà thôi.

Lạy Chúa,

Xin uốn nắn lòng trí chúng con,

để chúng con biết quảng đại dâng lời cầu nguyện cho những ai làm hại chúng con.

Xin ban cho chúng con quả tim yêu thương của Chúa,

để chúng con yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con.

Xin thánh hóa chúng con,

để chúng con nên hình ảnh sống động của Chúa trong cuộc đời này.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con,

vì những lúc chúng con hành xử không giống Cha trên trời là Đấng hoàn thiện,

Xin cho chúng con hiểu rằng,

trong Chúa không có khái niệm loại trừ,

trong Chúa không có ghét ghen thù hận

trong Chúa chỉ có tình yêu nên một.

Vì con là con của Chúa, xin giúp con thực hiện điều đẹp ý Chúa.

Amen.

 

114.864864865135.135135135250