07/12/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

552
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (2)

 

SUY NIỆM

Cánh đồng truyền giáo muôn nơi
Đòng đòng trĩu hạt chờ người gặt thu.
Niềm trăn trở Chúa Kitô:
Chung lòng, chung sức môn đồ ra đi.

Ngước trông lên Chúa từ bi
Khơi lòng nhiệt huyết, thực thi ý Ngài.

 

114.864864865135.135135135250