09/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

661
Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Ga 14,7-14

Anh em hãy tin, rồi xin nhân danh Thầy

….

  

(7) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người". (8) Ông Philípphê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện".(9) Chúa Giêsu trả lời : "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : 'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha' ? (10) Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. (11) Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. (12) Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. (13) Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. (14) Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta một lời hứa thật lớn lao: “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”. Xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta chỉ đọc dõng dạc câu : “Chúng con cầu xin, nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con ”. Nhưng xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu có nghĩa là cầu xin trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu. Cầu xin với một đức tin vững chắc, tin tưởng rằng điều chúng ta xin sẽ liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Khi chúng ta xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu, đó là chúng ta chia sẻ với Chúa Giêsu bằng sự vâng phục của mình theo ý muốn của Chúa Cha.

Có một câu chuyện vui, rất thật như sau : Vị linh mục kia rất đạo đức, nghiêm trang và thánh thiện. Một hôm người ta đem đến cho vị linh mục một người bị quỷ ám và xin ngài trừ quỷ. Vị linh mục bó tay không thể trừ được. Khi ấy, vị linh mục cầu nguyện với Chúa Giêsu rằng : “Lạy Chúa, Chúa biết cuộc sống của con, con không quản ngại với Chúa điều gì. Nhưng xin đừng để cả hai chúng ta, cả con và cả Chúa bị hổ thẹn”. Sau đó vị linh mục đã trừ tên quỷ thành công. Câu chuyện trên nhắc chúng ta rằng, khi chúng ta trở về với Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta không được tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta sẽ chẳng làm được gì ngoài danh Thiên Chúa.

Cầu xin nhân danh Chúa Giêsu là tin vào Ngài. Không ai cất lời cầu xin mà lại thiếu niềm tin vào Đấng mình kêu cầu. Không ai nói rằng mình đã tin mà lại sống xa rời Đấng mình tin cậy. Chúa Giêsu đã nói : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, như vậy : Tin vào Chúa Giêsu là Tin vào Thiên Chúa Cha.

Thánh Augustinô nói : “Nếu mạc khải là con đường Thiên Chúa đến với con người, thì đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa.” Chúa Giêsu nói : “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa”.

Thực vậy, đức tin sẽ tăng trưởng khi biết sống đức tin với cảm nghiệm về tình yêu đã nhận lãnh, và biết thông truyền đức tin với cảm nghiệm về ân sủng và niềm vui. Đức tin làm cho chúng ta trở nên phong phú, bởi đức tin giúp tâm hồn mở rộng trong hy vọng và đem lại một chứng từ giàu sức sống : đức tin mở cánh cửa tâm trí của tất cả những ai lắng nghe và đón nhận Lời Chúa mời gọi, hãy gắn bó với Lời Chúa để trở thành môn đệ của Người.

Thánh Augustinô cho biết, các tín hữu “nhờ tin tưởng mà được củng cố”. Vì vậy, sở dĩ đức tin được tăng trưởng và vững mạnh là nhờ biết tin tưởng ; để đời mình được vững chắc, không có cách nào khác hơn là không ngừng buông mình vào vòng tay của một tình yêu dường như lớn lao thêm mãi, bởi tình yêu ấy phát xuất từ Thiên Chúa.[1]

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.

Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa và quên đi chính bản thân,

Xin cho con yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.

Xin cho con biết tự hạ,biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.

Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.

Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con,

và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.

Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.

Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.

Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.

 

(Thánh Âu-Tinh)

 

[1] Tự sắc “Cánh cửa đức tin”.

114.864864865135.135135135250