08/06/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

387
Thứ Bảy tuần IX thường niên

Thứ Bảy tuần IX thường niên

Mc 12, 38-44

(Mt 23,1-36; Lc 20,45-47; 21,1-4)

hai hình ảnh trái ngược: Kinh sư và Bà góa

 

(38) Trong lúc giảng dạy, Cgs nói rằng : "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. (39) Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. (40) Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn".

 (41) Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Ðền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. (42) Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma. (43) Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói :"Thầy bảo thật anh em : ‘bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết’. (44) Quả vậy, mọi người điều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống".

SUY NIỆM

Bài tin Mừng hôm nay ta được thấy hai hình ảnh trái ngược: Các Kinh Sư giả hình và lòng chân thành của bà Góa. Trước thái độ giả hình của nhóm người Pharisêu này dường như Chúa không chịu nổi nên mới có những lời lẽ nặng nề như vậy.

Thái độ giả hình của Kinh sư và Pharisiêu:

Trước hết là lời nói của họ không đi đôi với việc họ làm. Họ ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.  Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Đó là một hành động lừa bịp người ta.

Không chỉ là giả hình trước mặt người đời, nhóm người Pharisêu này còn giả hình trước mặt Thiên Chúa qua những hành động đạo đức giả của họ. Họ làm việc đạo đức cốt chỉ để khoe mã. Họ tỏ ra là người chăm chỉ cầu nguyện nhưng thực chất thì lòng dạ chẳng hướng về Thiên Chúa. Thay vì dùng vị thế ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân thì chính họ đã tự tôn mình lên và bắt người ta cung kính phục vụ.

Ngược hoàn toàn với thái độ giả hình, tự tôn này của nhóm người Pharisêu Chúa dạy ta một thái độ sống chân thành và thật lòng như bà góa nghèo...

Bởi đó, những việc khiêm nhường mà chúng ta thể hiện ra trong đời sống là để nhằm tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải để tìm kiếm hư danh. Cả những việc đạo đức mà chúng ta đang thực thi, cũng nhằm quy về Thiên Chúa là Cha duy nhất. Khi nào chúng ta đi trật ra khỏi sự quy hướng ấy là chúng ta đang tìm kiếm bản thân mình và chẳng khác nào chúng ta đang sống thái độ của những người Pharisêu mà Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án trong Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi đến tận cùng của sự hạ mình, phục vụ bằng chính cuộc đời dương thế của Chúa. Lời thánh Phaolô Tông Đồ vẫn đang nhắc nhở mỗi người chúng con: “Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”

Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn và chân thành. Biết tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa và tôn vinh Ngài bằng chính đời sống chứng tá của chúng con. Xin cho chúng con biết hạ mình như Chúa để nhờ đó chính Chúa đang lớn dần lên trong tâm hồn của chúng con. Và một khi chúng con để cho Chúa lớn mạnh trong tâm hồn thì không điều gì còn cản được bước tiến chúng con đến gần Chúa và kết hợp nên một với Ngài. Amen

114.864864865135.135135135250