13/04/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

485
Thứ Bảy tuần V Mùa Chay (2)

 Thứ Bảy tuần V mùa chay

Ga 11,45-57

Tin là làm chứng cho Chúa...

 

Vô tình thượng tế Caipha

Phát biểu câu nói như là tiên tri:

“Thà một người, phải chết đi

Cho bao người khỏi chết vì tội vương.”

 

Án tử nay đã tỏ tường,

Giêsu gánh lấy bởi thương nhân trần.

Ngước trông Thánh Giá, nguyện thầm

Muôn người trở lại trong ân nghĩa Ngài.

114.864864865135.135135135250