14/02/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

343
Thứ Bảy tuần V thường niên (thơ)
Những người theo Chúa rất đông
Ba ngày ròng rã đã không ăn gì.
Thấy họ lâm cảnh sầu bi,
Chúa làm phép lạ bởi vì lòng thương.
* * *
Xin cho tín hữu muôn phương
Thực thi bác ái, yêu thương mọi người.

 
                         Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250