22/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

688
Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Ga 16,23b-28

Chiếc cầu ân phúc…

 

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. (24) Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. (25) Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. (26) Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. (27) Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. (28) Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."

SUY NIỆM

Đoạn Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta “cách thế trong việc cầu nguyện”, làm sao để những lời cầu xin của chúng ta được Chúa nhậm lời. Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng: có ba điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua đoạn Phúc Âm hôm nay:

      1.Trước tiên Chúa Giêsu dạy, trong tất cả mọi lời cầu xin, chúng ta phải xin nhân danh Chúa Giêsu. Chúa nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”. Chúng ta có thể cảm nghiệm điều này rất rõ trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hoàn toàn bất xứng trước Thiên Chúa toàn năng, nhưng cậy nhờ đến danh thánh Chúa Giêsu thì mọi lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này, chúng ta phải hiểu và tự vấn chính mình xem: tương quan giữa chúng ta và Chúa Giêsu đang ở mức độ nào ? Chúng ta có tin Chúa Giêsu là chiếc cầu ân phúc cho cuộc đời chúng ta hay không ? Chúng ta gần gũi hay xa lạ với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thật sự gắn bó với Chúa Giêsu, lẽ nào Ngài lại làm lơ khi chúng ta cầu xin Chúa Cha nhân danh Ngài.

        2.Điều thứ hai Chúa Giêsu dạy, “cứ xin đi, anh em sẽ được”. Khi nói “cứ xin đi”, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có một lòng cậy trông vững vàng và bền bỉ khi chúng ta cầu xin. Chúa đòi chúng ta phải kiên tâm và xác tín vào Thiên Chúa. Ngài chờ đợi sự khiêm tốn và lòng thành khẩn của chúng ta. Khi nói với chúng ta cứ xin đi, Chúa Giêsu muốn chúng ta chân nhận quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được.

      3.Điều thứ ba Chúa Giêsu dạy, chính Chúa Cha yêu mến chúng ta. Khi nói điều này, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải xác tín vào Thiên Chúa tình yêu. Hãy vững tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, Ngài luôn nhận lời chúng ta cầu xin. Quả vậy, tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn lời cầu xin của chúng ta. Thánh Gioan Tông đồ củng cố niềm tin cho chúng ta: “Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, đó là: Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người”. (1 Ga 5,14-15)

Qua đoạn Phúc Âm hôm nay, chúng ta cần tự hỏi mình:

    -"Những gì chúng ta đang cầu xin Thiên Chúa có phù hợp với những gì Thiên Chúa đã tiết lộ trong Lời của Ngài hay không?" Điều này thật là quan trọng bởi vì Thiên Chúa không thể mâu thuẫn với chính Ngài.

      -"Chúng ta có cầu nguyện để cho ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện trong toàn bộ vấn đề này hay không, hay là chúng ta muốn Chúa làm theo ý chúng ta?" Chúng ta cầu nguyện phải bằng đức tin, tin rằng Thiên Chúa sẽ tôn Lời của Ngài, nhưng hình thức cao nhất của đức tin trong lời cầu nguyện phải giống như Chúa Giêsu đã làm, "Không phải ý của con được thực hiện nhưng là ý Chúa”. 

    -Thiên Chúa có được tôn vinh trong những gì chúng ta đang kêu cầu Ngài làm cho chúng ta hay không ?" Nếu bạn cầu nguyện cho mình giành được chiến thắng trong trò chơi của mình, có nghĩa là lời cầu nguyện ấy làm cho người khác phải thất bại. Liệu Thiên Chúa có được tôn vinh nơi lời cầu xin của bạn như vậy hay không?.

Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con.
Con tin Cha là Tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con.
Cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt,

con tin tình yêu của Cha luôn bao trùm và hiện hữu.

Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ
đang chuyển mình tiến về với Cha,
qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu
và qua sức tác động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha, đó là niềm tin của con.
Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy.

Cụ thể qua cách thức cầu nguyện của chúng con mỗi ngày.
Amen.

114.864864865135.135135135250