29/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

645
Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh (thơ)
Tin Mừng về Chúa là đây
Gioan thánh ký từng ngày viết ra.
Đây lời minh chứng chắc là,
Những điều người viết thật thà thẳng ngay.
Cho dù cả thế gian này,
Cũng không ghi hết việc hay Chúa làm.
* * *
Cảm ơn tác giả Phúc Âm,
Đoàn con khắc cốt ghi tâm LỜI NGƯỜI.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250