31/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

366
Thứ Bảy tuần XVII thường niên (thơ)


Cuộc đời thật lắm oái oăm
Mê lầm, chuyện trái lương tâm mà làm.
Hêrôđê hại Gioan
Chết cho lẽ phải án oan thấu trời.
Thế gian sự ác gọi mời.
Cường quyền, dục vọng kéo đời bê tha.
Người Kitô hữu chúng ta
Có dám sống thật như là Gioan.
Giữ lòng ngay thẳng trường can,
Sống tin – cậy – mến nguy nan chẳng sờn.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250