06/08/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1865
Thứ Bảy tuần XVIII thường niên.


Đứa con quỷ ám hét la
Người cha sụp lạy thiết tha khẩn nài.
“Xin Ngài thương xót con trai
Quỷ ma vật cháu hoài hoài khiếp thay.
Môn đồ thầy đã bó tay
Không làm gì nổi quỷ này được đâu.”
Chúa Giêsu thật buồn sầu
Đức tin môn đệ chẳng sâu, đáng rầy.
***
Vững tin nơi Chúa từng ngày
Phải năng cầunguyện, quỷ này tránh xa.

 

114.864864865135.135135135250