15/10/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

792
Thứ Bảy tuần XXVIII thường niên (thơ)

Ai mà tuyên nhận danh Thầy
Thì Thầy tuyên nhận trước ngay thiên thần.
Ai mà phạm đến Thánh Thần
Phải mang án phạt tội trần không tha
Đừng lo bào chữa gần xa
Hãy tin Thần Khí của Cha độ trì.
***
Lời Thiên Chúa nguyện khắc ghi
Đường dài hạnh phúc cả khi ngặt nghèo.


Bé Con Têrêsa

 

114.864864865135.135135135250