08/11/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

25
Thứ Bảy tuần XXXI Thường Niên
Thứ Bảy tuần XXXI Thường Niên
Lc 16,9-15
(CN 25 TN C)

Hai mặt trái ngược của thực tại cuộc sống…


(9)"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. (10) Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (11) Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? (12) Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

(13) "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được".

 (14) Người Pharisêu vốn tính ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Chúa Giêsu. (15) Người bảo họ : "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.


SUY NIỆM

Hôm nay Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy hai mặt trái ngược của các thực tại cuộc sống, những điều có ảnh hưởng và tác động lên cuộc đời con người. Sau khi cho thấy các thực tại ấy, Chúa hướng các môn đệ đến chọn lựa tối ưu theo đường lối của Thiên Chúa. Đây cũng chính là bài học và hướng chọn lựa mà Chúa mở ra cho mỗi người chúng ta khi suy niệm đoạn Tin Mừng này.

Trước tiên, Chúa cho thấy hai mặt trái ngược của các thực tại cuộc sống đó là : trung tínbất lương, tiền của bất chính của cải chân thật, làm tôi tiền củalàm tôi Thiên Chúa, giá trị trước mặt người đờigiá trị trước mặt Thiên Chúa, của cải của người kháccủa cải dành riêng cho mỗi người, ông chủ là tiền củaông chủ là chính Thiên Chúa, giữa việc nhỏ việc lớn, điều cao trọng đối với người đời điều cao trọng trước mặt Thiên Chúa… Như thế, có một sự tách biệt giữa một “thực tại giả” của những tài sản bất chính, của sự an toàn giả tạo, của sự tính toán hơn thiệt, của sự bất lương, của những lệ thuộc trần thế ; và một “thực tại vĩnh cửu” của sự trung tín, của lương tâm ngay chính, của những giá trị chân thật, của ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Giữa hai thực tại này, không thể có sự thoả hiệp. Giữa Thiên Chúa và tiền bạc : chúng ta phải chọn lựa một trong hai. Giữa trung tín và bất lương chúng ta chỉ có một cách chọn duy nhất. Giữa đường lối Thiên Chúa và đường lối trần tục chỉ có một quyết định. Và khi đã chọn lựa, phải sống theo chọn lựa ấy.

Như vậy, chọn lựa theo đường lối của Thiên Chúa là gì ? Chúa dạy hãy biết sử dụng tiền của chứ không lệ thuộc chúng. Bởi vì "tiền của là một ông chủ xấu, nhưng lại là một đầy tớ tốt". Tiền của được nói ở đây được xem như là đại diện những thực tại trần thế vốn chẳng tốt cũng như chẳng xấu, nó tốt hay xấu là tùy người sử dụng. Xấu hay tốt còn tùy thuộc vào “sự trung tín” và lương tâm ngay chính của người sử dụng nó. Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em. Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Sự trung tín với đường lối và ân sủng của Thiên Chúa đó là điều kiện cần và đủ của người đi theo Chúa. Sự trung tín với Thiên Chúa đó là cách chọn lựa tiên quyết, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của.

Thánh Augustinô đã mở cho chúng ta một con đường khi nói :

- Bạn có nhiều của cải ư ? Rất tốt !
- Cha bạn có tài sản lớn lao và bạn được thừa kế ư ? Rất hợp pháp !
- Nhà bạn đầy những thành quả do công lao vất vả của bạn sao ?
  Chẳng có gì đáng chê trách cả !
- Nhưng này bạn, đó không phải là giàu có, vì nó không làm cho bạn được bình an.
Nếu bạn yêu quý những của cải ấy, bạn sẽ bị tiêu diệt cùng với nó.
Hãy đem tiêu dùng sao cho có ích, và bạn sẽ không bị diệt vong.
Hãy đem cho, và bạn sẽ nêu giàu có.
Hãy đem gieo, và bạn sẽ gặt lại được.

Ước gì khi nghe đoạn Tin Mừng này, mỗi chúng ta cũng biết phân định để chọn lựa, đâu là những thực tại có giá trị thật và vĩnh cửu. Ước gì chúng ta cũng là những người Kitô hữu trung tín với ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta cũng biết dùng tiền của đời này để tìm cách vào được nơi ở vĩnh cửu.

Lạy Chúa,
Tiền bạc, danh vọng luôn là nỗi khát khao của loài người chúng con.
Xin giúp chúng con biết dùng của cải để mua lấy bạn hữu nước trời.
Xin giúp chúng con đừng bao giờ vì tiền mà làm hại người khác,
đừng vì danh vọng mà bán rẻ anh em.
Xin giúp chúng con thắng vượt lòng tham vô bổ để sống công bình và bác ái với tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của chúng con.
Xin cho chúng con biết chọn lựa Chúa hơn là những vinh hoa phú quý mau qua trần gian.
Xin cho chúng con trung tín đến cùng trong ân sủng Chúa.
Amen.

 
114.864864865135.135135135250