01/12/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

83
Thứ Hai tuần I mùa Vọng
Đám đông theo Chúa bao người
Một đại đội trưởng được lời Chúa khen
Lòng tin giữa Israel,
Có ai mạnh mẽ vững bền như ông!

Chắp tay xin Chúa đoái trông
Thêm lòng tín thác giữa giòng thế gian.


Bé Con Têrêsa
 
114.864864865135.135135135250