13/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

239
Thứ Hai Tuần I thường niên

 

Thứ Hai tuần I Thường Niên

Mc 1,14-20

(Mt 4,12-22 ; Lc 4, 14-15.5,1-11)

Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần

 

 

(14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói : "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

 (16) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. (17) Người bảo họ : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (19) Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

SUY NIỆM

 

Trong những ngày cuối năm vừa qua, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghe tin đồn về “ngày tận thế”. Ban đầu người ta đồn ngày 12 tháng 12 năm 2012. Ngày đó qua đi, và tận thế chưa đến. Người ta lại đồn ngày 21 tháng 12 năm 2012 tận thế. Ngày 21 tháng 12 đến trong hồi hộp và dò dẫm của mọi người. Ngày đó qua đi, và tận thế vẫn chưa đến. Người ta lại tiếp tục đồn ngày tận thế sẽ được dời đến ngày 27 tháng 12. Và rồi ngày đó cũng qua đi và tận thế cũng chưa đến…

Với tin đồn này, tâm trạng của mọi người khác nhau, nhiều người đi mua nến đem đi làm phép và họ cũng không quên bỏ dưới đáy bao mấy hộp diêm. Cũng trong những ngày ấy, rất nhiều người đi đền Chúa Cứu Thế Sài Gòn xưng tội. Các cha phải ngồi tòa mãi đến gần khuya.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay thông báo : "Thời kỳ đã mãn và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần”. Lời tiên báo này của Chúa Giêsu không phải để cho con người tìm cách chống chế hay cưỡng lại, cũng không phải để đề phòng hay cảnh giác bằng các phương tiện trần thế kiểu nến và diêm quẹt. Lời tiên báo này của Chúa Giêsu nhắm đến việc thay đổi đời sống : -Sám hối, -Tin vào Tin Mừng và cất bước lên đường theo Chúa để làm cho lời mời gọi của Chúa được vang xa mãi mãi.

Đây là lời kêu gọi khẩn thiết và quan trọng của Chúa Giêsu đối với mọi người. Bởi vì bước đầu để có lòng tin phải sám hối, sám hốilòng tin đi đôi với nhau. Sám hối là hướng tới tương lai, quyết tâm đổi mới, sống tốt hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Người sám hối trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, họ đặt tất cả niềm tin của mình vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, phó thác mọi sự trong tay Ngài. Người ấy tin vào ơn cứu rỗi do Tin Mừng mang đến. Chính vì tầm quan trọng của việc sám hốitin vào Tin Mừng - tin vào ơn Cứu Độ của Chúa, nên liền sau lời rao giảng đó, Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên để các ông tiếp nối sứ vụ quan trọng này. Việc kêu gọi bốn môn đệ chứng minh tầm quan trọng của ơn cứu độ, chứng minh chương trình cứu chuộc của Chúa không chỉ nguyên Chúa là đủ, nhưng Ngài còn muốn nhờ vào bàn tay nối dài của con người cộng tác với Ngài…

Việc nhận biết "Thời kỳ đã mãn và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần, không phải để chạy đôn chạy đáo đi mua nến mua diêm ; nhưng việc nhận biết “thời kỳ đã mãn” phải giúp mọi người chúng ta : - Sám hối : sửa đổi bản thân theo lời Chúa dạy ; - Xác tín : niềm tin mạnh mẽ vào hồng ân cứu độ của Chúa ; - Hăng say cất bước làm tông đồ cho Chúa rao truyền tin vui cứu độ của Chúa cho muôn người. Đó là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Xin mượn lời thơ của tác giả Mặc Trầm Cung để nhắc lại một lần nữa ý lực của Tin Mừng hôm nay :

 

Đã mãn thời gian phải đợi chờ,

con người không còn sống trong mơ.

Triều đại Thiên Chúa đang mở lối,

mời gọi muôn người chớ làm ngơ.

 

Chướng ngại cản đường, tội lỗi xưa,

ăn năn thống hối quyết tâm chừa.

Sẵn sàng đón nhận lời chân lý,

hoán cải quay về, bỏ đường xưa.

 

Sứ điệp Tin Mừng, phúc bình an,

tin nơi Tình Chúa rất nồng nàn.

Thi hành kế sách ơn cứu chuộc,

công bố Ngôi Lời đến trần gian.

 

Cất bước theo Ngài trên vạn nẻo,

Tin Mừng cứu độ quyết rắc gieo,

Nguyện cho Lời Chúa được trao đến,

Mọi kẻ lầm than kẻ khó nghèo.

MInh Thùy

 

114.864864865135.135135135250