13/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

318
Thứ Hai Tuần I thường niên (thơ)
1. (Mc 1,18)
18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
 
Bao năm đời, sớm hôm cùng chài lưới
Bên cha hiền, vui sống kiếp lênh đênh
Bỗng một hôm, Chúa gọi lòng phơi phới
Quyết theo Ngài, vui mạnh mẽ bước lên.

Ôi hạnh phúc, được Chúa đến gọi tên
Trong cuộc sống, trong muôn đường, muôn lối
Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi
Quyết chọn Thầy, chọn lý tưởng GIÊSU.

 
2.(Mc 1,20)
20  Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Chúa gọi “hãy bước theo Thầy”,
Bốn môn đệ ấy theo ngay tức thì.
Theo Chúa phải bỏ mình đi,
Bỏ luôn mọi sự chỉ vì Chúa thôi.

Sống cho Chúa giữa cuộc đời,
Mời gọi hoán cải nước trời gần bên.
Vì Tin Mừng Chúa trước tiên,
Mau mau vui bước lên thuyền ra khơi.


3. (Mc 1,20)
20  Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Bỏ cha ở lại quê nhà,
Con đi theo Chúa thiết tha Nước Trời.
Bỏ luôn mọi sự ai ơi,
Lên đường sứ vụ, đáp lời TÌNH YÊU.
Đôi chân thoăn thoắt sớm chiều,
Vì Chúa con chọn những điều Ngài ban.

Đem Chúa đến, cho nhân gian
Mời gọi “hoán cải - rao loan Tin Mừng.”

Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250