28/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

860
Thứ Hai tuần II Mùa Chay (thơ)
1.
Để được nên giống như CHA,
Thì lòng thương xót phải là ưu tiên
Xét đoán thì phải loại liền,
Thứ tha thì phải liên liên từng ngày.
Cho đi thì phải liền tay,
Làm phúc, bố thí, làm ngay đừng chờ.
Nếu được như thế thì mơ,
Một ngày hạnh phúc bến bờ chẳng xa…
Được vào hưởng kiến nhan CHA,
Được nên như một với CHA trọn đời.


2.
Chúa truyền hãy sống nhân từ
Như Cha là Đấng rất ư hiền hòa
Hãy luôn quảng đại thứ tha
Để Cha tha thứ tội ta ngập tràn.
Xót thương, thông cảm, sẻ san
Tình yêu phủ lấp muôn ngàn tội nhơ.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250