26/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

337
Thứ Hai Tuần III thường niên (thơ)
Chúa trừ quỷ, tỏ quyền uy
Kẻ thì tin thật, người thì ghét ghen.
Buông lời cay nghiệt thấp hèn,
Kinh sư phạm đến ơn trên Thánh Thần.

Lương tâm tiếng nói thật gần
Hãy nghe tiếng ấy dấn thân trọn lành.


Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250