10/02/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

375
Thứ Hai tuần V thường niên (2)Người đến bất cứ nơi đâu

Hầu hết những kẻ ốm đau đến tìm

Chạm vào Người với đức tin

Đều được chữa khỏi bệnh tình nguy nan.

 

Hỡi người lâm cảnh lầm than

Hãy tìm đến Chúa – suối tràn ơn thiêng.

114.864864865135.135135135250