07/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

647
Thứ Hai tuần X thường niên (thơ)
Tám điều phúc thật Chúa ban,
Ai đem áp dụng được vàn phúc ân.
Phúc tràn hồn xác bội phần,
Phúc đời dương thế, vạn lần đời sau.
Người ta ai cũng chen nhau,
Lo tìm danh vọng qua mau chóng tàn.
***
Người khôn sống ở trần gian,
Lo tìm vinh phúc thiên đàng mai sau.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250