27/06/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

960
Thứ Hai tuần XIII thường niên.

THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Mt 8,18-22

 

 

Lời Chúa: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20)

Hạnh tích: Trong hạnh tích về thánh Rosa có viết: “Thế rồi Rosa bắt đầu sống trong ngôi nhà ẩn dật. Đêm đến cô tự giam mình để cầu nguyện. Ở đây, giữa đêm trường tịch mạc trong ngôi nhà tăm tối, Rosa đổ hết trái tim ngài với lời ca tụng và khấn xin. Những hành động như thế rất đẹp lòng Chúa, và Người đã đổ tràn trên tâm hồn người ẩn sĩ mới ngàn vạn ân phúc.”


Suy niệm: Khi có những người tìm đến xin đi theo Đức Giêsu, cách trả lời của Ngài khác nhau: có người được mời gọi lên đường theo Ngài, nhưng có người được mời gọi tiếp tục cuộc sống hiện tại của họ. Mỗi người có những kinh nghiệm khác nhau về ơn gọi của mình.

Rosa đã nhận thấy ơn gọi đặc biệt Chúa dành cho ngài là một đời sống nghèo khó tột bậc. Thánh nhân từ bỏ thế gian với biết bao mời mọc, tiện nghi, dễ chịu. Ngài cũng tự nguyện sống nghèo vì yêu Chúa và để chỉ cậy dựa vào một mình Chúa, tự nguyện sống ẩn dật trong cõi tịch mịch nơi căn chòi nhỏ trong vườn, để chỉ nghĩ về Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa trong sự tín thác tuyệt đối vào tình yêu của Ngài.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, cuộc sống với những tiện nghi vật chất thoải mái đã khiến con thích hưởng thụ, ngại hy sinh và thiếu lòng tín thác vào một mình Chúa. Noi gương thánh Rosa, xin Chúa giúp con hôm nay bỏ bớt một vài nhu cầu không cần thiết và sẵn lòng đón nhận những thiếu thốn, làm mọi công việc một cách vui vẻ, không phàn nàn. Amen.


 


Thưa THẦY con muốn xin theo
THẦY rằng hãy nhớ một điều này thôi
Làm người môn đệ giữa đời
Ghi tâm khắc cốt nhớ lời: ba không
Không nhà, không chỗ, thong dong
Nghĩa ân không nặng – mặc lòng Chúa lo.
***
Con nay đã bước xuống đò,
Đời con có Chúa THẦY – trò thâm sâu.

114.864864865135.135135135250