23/07/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

1301
Thứ Hai tuần XVI thường niên

Thứ Hai tuần XVI Thường Niên

Mt 12, 38-42

(Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)

Xin Thầy làm một dấu lạ

 

(38) Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Chúa Giêsu rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". (39) Người đáp : "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. (40) Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. (41) Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giona nữa. (42) Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa”.

SUY NIỆM

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu thuật lại, các kinh sư và Pharisiêu đến đòi Chúa Giêsu làm cho họ một đấu lạ. Họ nói : "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Qua lời nói của họ, chúng ta thấy thái độ của họ là một thái độ khiêu khích “chúng tôi muốn thấy, thái độ thử sức, thái độ đòi hỏi và thách thức Chúa Giêsu. Họ không có thái độ khiêm nhường, cũng như không có thái độ chân thành muốn tin dấu lạ Chúa làm.

Thật ra, trong hành trình rao giảng công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ, nhưng những dấu lạ ấy Ngài chỉ làm cho những người khiêm tốn thưa lên với Ngài “Lạy Giêsu con vua Đavit xin thương con !” ; những dấu lạ Ngài làm là do lòng thương xót của Ngài “ta thương đám dân này vì họ như chiên không người chăn” (Mt 9, 36) ; dấu lạ do Ngài quan tâm đến gia cảnh “mẹ góa con côi”, do tình bằng hữu ; dấu lạ do Ngài cảm nhận sự lúng túng thiều thốn nhu cầu vật chất “họ hết rượu” trong tiệc cưới ; những dấu lạ dành cho những ai khẩn khoản nài xin và những ai thật sự muốn tin vào Ngài…

Chúa Giêsu không làm dấu lạ để đáp lại các thách thức như chúng ta đã từng thấy nơi Tin Mừng Mt 4,1-11 khi satan cám dỗ Chúa. Hoặc ở chỗ khác khi hai người con ông Giêbêđê muốn Chúa làm dấu lạ khiến lửa bởi trời thiêu hủy dân thành cứng lòng cho hả sự nóng giận của hai ông… Chúa cũng không làm dấu lạ khi người tiếp nhận chỉ có ý thử Ngài “ông hãy xuống khỏi thập giá đi”… Chính vì thế Ngài đã trả lời cho các kinh sư và Pharisiêu : "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”.

Như vậy, điều đầu tiên chúng ta được Chúa dạy trong ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy suy nghĩ về thái độ của chúng ta khi xin Chúa làm dấu lạ. Chúa muốn chúng ta có một tấm lòng khiêm tốn chân thành, tấm lòng luôn luôn biết suy phục quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta phải luôn tin rằng, Chúa luôn luôn tỏ lộ quyền năng của Ngài, nếu chúng ta thật sự khiêm tốn chờ đợi, khẩn xin và tin vào Chúa.

Điều quan trọng khác nữa mà chúng ta được mời gọi suy niệm qua bài Tin Mừng hôm nay đó là, chúng ta thường hay xin Chúa làm những dấu lạ, mà chúng ta quên rằng chúng ta không đủ sức để nhận ra các dấu lạ Chúa làm. Thật ra, Chúa luôn luôn làm những dấu lạ, phần chúng ta hãy xin Chúa cho mình được ơn nhận ra các dấu lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta.

Nhân loại này, ngày nào cũng nhận được vô vàn ơn lạ của Chúa. Chúa vẫn cho mặt trời mọc và lặn từng ngày. Chúa vẫn làm dấu lạ nơi từng nhịp đập đều dặn của con tim, từng hơi thở, từng chớp mắt của mỗi một người. Chúa vẫn làm dấu lạ, khi Ngài cho không khí trong lành cho chúng ta hít thở và sống ; khi Ngài trao ban muôn loài muôn vật cho chúng ta hưởng dùng. Chúa vẫn làm dấu lạ khi cho con người nhận ra các giá trị của mình và của người khác.

Việc nhận ra các ơn lạ Chúa ban trong cuộc sống thường ngày của từng người, đó là điều quan trọng hơn nhiều so với việc xin Chúa làm cho một dấu lạ khác thường theo ý của chúng ta. Vì có nhận ra các dấu lạ Chúa làm mỗi ngày trong cuộc đời mỗi người, chúng ta mới đủ tin tưởng trao phó vào bàn tay uy quyền của Chúa cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì có nhận ra các ơn lạ Chúa làm, chúng ta mới suy phục quyền năng Chúa, tuân hành các giới luật Ngài ban một cách trọn vẹn.

 

Lạy Thiên Chúa quyền năng và yêu thương vô bờ bến,

Xin cho chúng con nhận ra những ơn lành Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn quỳ xuống dưới chân Chúa để xin Chúa làm dấu lạ,

Xin Chúa hoán cải chúng con bằng ơn lạ của Ngài.

Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con cho chúng con ơn lạ đức tin,

Xin Chúa biến đổi chúng con, cho chúng con ơn lạ : biết yêu như Chúa đã yêu chúng con.

Và trên hết mọi điều,

Xin cho chúng con ơn nhận ra các phúc lành Chúa,

tuôn đổ trên cuộc đời chúng con mỗi ngày.

Amen.

 

114.864864865135.135135135250