30/07/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

667
Thứ Hai tuần XVII thường niên

Thứ Hai tuần 17 Thường Niên

Mt 13, 31 – 35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi cành nó".

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian".

   Suy niệm

Nước Trời như hạt cải và nắm men được gieo vào trong tâm hồn mỗi người Ki-tô hữu. Người ki-tô hữu trở thành hạt cải và nắm men cho Nước Trời giữa trần gian. Và nơi trần gian này, người Ki-tô hữu cần biến đổi mình để trở thành những cây cải to lớn và nắm men có ích cho đời và cho chính bản thân mình.

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su dùng chính cách sống của mình để làm chứng cho những gì Người nói và Chúa Giê-su luôn dùng những dụ ngôn để cho mọi người dễ hiểu, dễ đón nhận những điều người rao giảng. Bởi Chúa chính là chứng nhân cho tình yêu, cho sự thật, cho sự sống.

Chúa Giê-su chính là gương sáng cho người Ki-tô hữu noi theo và theo bậc sống  mỗi người làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Người tu sĩ được học, được biết nhiều hơn theo gương Chúa Giê-su đi rao giảng về Nước Trời cho mọi người biết. Kêu mời mọi người sống theo Chúa Giê-su bằng cuộc sống của mình là một tu sĩ thánh thiện, yêu thương, dám xả thân hy sinh phục vụ mọi người dù gặp khó khăn hay trở ngại. Những người sống không phải là tu sĩ rao giảng Nước Trời trong việc sống tốt nơi gia đình, cộng đoàn Giáo xứ và tất cả những nơi mình sống bằng sự khiêm nhường, quảng đại giúp đỡ nhau trong tình yêu thương hiệp nhất. Để nắm men, hạt cải Nước Trời được sinh sôi nảy nở, lớn lên mang lại nhiều hoa trái. Đừng để hạt cải Nước Trời bị những đam mê lạc thú, lối sống hưởng thụ chỉ sống cho mình làm cho ngột ngạt chết đi, làm nắm men không thể tiếp xúc được với bột để có thể dậy men bột. Chính điều đó làm mất giá trị của hạt cải, nắm men.

Trong cuộc sống của con cũng có những dòng nước tưới mát cho hạt cải được nảy mầm là sự yêu thương, tha thứ và giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng có những đố kị, ghen ghét, tức giận đè bẹp  không cho hạt cải có cơ hội nảy mầm. Lạy Chúa xin ban cho con ơn khôn ngoan, sự hiểu biết để con yêu thương, tha thứ, quảng đại nhiều hơn cho hạt giống Nước Trời được ngày càng lớn lên sinh hoa kết quả.

Nguyện xin Chúa ban tràn tình yêu trên thế giới này để mỗi người một chút yêu thương làm cho thế giới thêm tươi đẹp bớt đi tội lỗi, bớt đi hận thù. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người Ki-tô hữu ý thức về thân phận của mình mà biết xây dựng Nước Chúa ngày càng lớn mạnh.

Hoàng Lan

114.864864865135.135135135250