26/09/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

911
Thứ Hai tuần XXVI thường niên (thơ)

1.
Muốn nên lớn nhất Nước Trời
Phải như em nhỏ giữa đời biết chưa?
Tự khiêm tự hạ cho vừa
Đừng khinh kẻ bé, đáp thưa dịu dàng.
Hãy tìm chiên lạc hoang đàng
Vui mừng vì nó lang thang trở về.
Khiêm nhường bé nhỏ mọi bề
Nước Trời đích thực tràn trề lòng ta.


2.
Anh em hãy nhớ điều này
Chớ đừng để lấm đôi tay tốt lành
Chớ khinh phận kẻ mong manh
Cho dù là ý hay thành lời trao.
Lòng thơ trong trắng vì sao
Ai nên như trẻ đỉnh cao Nước Trời.


3.
Chúa luôn yêu mến trẻ em
Người hằng nâng đỡ chăm xem từng ngày
Lời dạy đẹp phúc lắm thay
Ai yêu em nhỏ… chính Thầy sẽ yêu.
Hồn thơ ngay thẳng thoát siêu
Nguyện luôn phó thác mọi điều nơi Cha.


4.
Môn đồ bàn tán xôn xao
Cùng đi theo Chúa, người nào lớn hơn?
Chúa liền thẳng thắn khuyên lơn
Ai người làm lớn phải luôn khiêm nhường.
Sẵn sàng phục vụ yêu thương
Là người lớn nhất trên đường dấn thân.


Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250