07/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

861
Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,35-48

"niềm vui và bình an của Chúa phục sinh"

 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán : "Bình an cho các con ! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán : "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy ? Hãy xem tay chân Thầy : chính Thầy đây ! Hãy sờ mà xem : ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi : "Ở đây các con có gì ăn không ?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán : "Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là : cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói : "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

         SUY NIỆM

Trong những ngày qua Tin Mừng thuật lại các lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh. Chúa phục sinh đã làm đổi thay thế giới, Chúa phục sinh đánh tan mọi mưu mô đen tối và toan tính xảo trá của con người. Ngài nâng cao phẩm giá con người ; Ngài làm cho người thất vọng bế tắc, tìm được hướng giải quyết ; Ngài đem lại cho thế giới niềm vui vĩ đại và vĩnh cửu.

Trong những ngày qua Tin Mừng cũng đã thuật lại Chúa hiện ra với mấy người phụ nữ, với hai môn đệ Emaus... Với những người phụ nữ, Chúa trao cho họ sứ vụ “về báo tin vui phục sinh cho các môn đệ”. Với hai môn đệ Emaus, Chúa không trao cho họ sứ vụ nào cả, họ vui mừng được gặp Chúa và quay trở về với các môn đệ khác mà thôi. Hôm nay, Chúa phục sinh hiện ra với nhóm các môn đệ thân tín, Ngài “đã ban bình an”, củng cố đức tin và mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, cuối cùng Ngài trao cho các ông sứ vụ.

Chúng ta được mời gọi khám phá ra từ đoạn Tin Mừng hôm nay rằng, tiến trình giáo dục tiệm tiến của Chúa phục sinh quả là rất sư phạm. Trước khi trao sứ vụ quan trọng và rộng lớn, Chúa Giêsu không quên cho các môn đệ cảm nghiệm được niềm vui hiện diện sống động của Chúa. Ngài cũng không quên trao cho họ nguồn bình an làm nền tảng. Ngài nhắc họ về đức tin kiên vững “rằng Ngài đã sống lại”. Sau khi các môn đệ đã xác tín chắc chắn về sự hiện diện, về nguồn bình an, về niềm tin vào Ngài, khi ấy Ngài mới trao cho họ sứ vụ. Sứ vụ Chúa trao cho các môn đệ trong lần hiện ra này rộng hơn sứ vụ đã trao cho vài người phụ nữ trước đó. Các môn đệ “phải nhân danh Ngài rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân” và hơn thế nữa các ông “sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Ắt hẳn đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Chúa, được mời gọi mở lòng để lãnh nhận ơn bình an, được mời gọi xây dựng nền tảng đức tin vào Chúa phục sinh, lúc ấy mới bắt tay vào việc thi hành sứ vụ. Khi thi hành sứ vụ người Kitô hữu chúng ta phải chọn lựa ưu tiênnhân danh Thầyrao giảng”, và ở mức độ cao hơn Chúa phục sinh đòi chúng ta phảisống chứng nhân”. Tất cả những điều ấy phải được thực hiện giữa “muôn dân”, muôn nước.

Ước gì khi nhận ra sứ vụ Chúa trao, ước gì khi cảm nhận được khoa sư phạm của Ngài, chúng ta cùng đón nhận sứ vụ với tất cả niềm yêu mến và nhiệt tâm. Ước gì sự hiện diện sống động của Chúa phục sinh, ước gì nguồn bình an của Chúa phục sinh, sẽ đem đến cho mỗi người Kitô hữu chúng ta động lực làm “chứng nhân” cho Chúa giữa muôn người bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh 
xin ban cho con sự sống của Chúa, 
sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

 Xin ban cho con bình an của Chúa, 
bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

 Xin ban cho con niềm vui của Chúa, 
niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

 Xin ban cho con hy vọng của Chúa, 
hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

 Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, 
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.Amen.

 

Minh Thùy

114.864864865135.135135135250