07/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

999
Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh (thơ)
1.
Cùng lời chào chúc Bình an
Chúa nay hiện giữa cộng đoàn anh em.
Đẩy lui sợ hãi, đêm đen,
Lòng tin, sức mạnh vững bền lên ngôi!
* * *
Trở nên nhân chứng muôn nơi
Gieo niềm hy vọng cho đời sáng tươi.

2.
Bình an đến với anh em!
Tại sao hoảng hốt, lèm kèm tưởng ma.
Chạm vào dấu thánh của Ta,
Bình an tràn ngập thật là vui thay.
* * *
Cùng chung Tiệc Thánh mỗi ngày,
Chạm vào chính Chúa, đổi ngay nỗi sầu.
Lên đường làm chứng thật mau,
Rằng tôi đã thấy bắc cầu Tin Vui.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250