05/12/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

717
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng (2)

SUY NIỆM

 

Khôn ngoan chọn chỗ dựng nhà
Trên nơi đá tảng để mà bền lâu
Kẻ dại suy tính chẳng sâu
Xây nhà trên cát có đâu vững vàng.

Lắng nghe lời Chúa thì ngoan
Thực thi Lời Chúa thì hoàn hảo hơn!

 

114.864864865135.135135135250