13/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

424
Thứ Năm Tuần I thường niên (thơ)
Thấy người phong hủi cầu xin
Trái tim Thiên Chúa vạn nghìn xót thương
Chạm tay xóa hết sầu vương
Phong cùi sạch hết, muôn phương tới gần.

Hỡi người hãy tỏ tình thân,
Đưa tay nâng đỡ người cần đỡ nâng.

Bé Con Tê-rê-sa
 
114.864864865135.135135135250