27/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

458
Thứ Năm Tuần III thường niên (thơ)
Thắp đèn mong sáng cửa nhà
Phải đặt trên giá, chan hòa ánh minh
Nghe lời muốn thấu tâm tình
Mở lòng, mở trí như mình ước ao.

Anh em đong đấu thế nào
Chúa đong đấu ấy dư trào chứa chan
Ai ơi quảng đại trao ban
Cho đi mới được hỉ hoan nhận về.


Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250