12/02/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

247
Thứ Năm tuần V thường niên (thơ)
Đến xin Chúa ban ơn giúp sức
Người đàn bà phủ phục khiêm cung
Gắng vượt rào cản tới cùng
Đức tin ngời sáng, trùng phùng phúc ân.

Hỡi những ai ân cần tín thác
Chẳng buông theo nẻo lạc nản lòng
Thành tâm yêu mến cậy trông
Chúa thương ban thỏa niềm mong nỗi chờ.

                         Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250