27/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

792
Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Ga 17, 20-26

Để họ được nên một…

(20) Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, (21) để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. (22) Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : (23) Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. (24) Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. (25) Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. (26) Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối Lời Nguyện Hiến Tế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ đang hiện diện nơi bàn tiệc ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, nhưng là cho tất cả chúng ta, những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ.

Chúa Giêsu khẩn thiết nài xin cùng Cha cho tất cả những người tin vào Chúa Kitô được hoàn toàn hiệp nhất nên một. Trong quá khứ vì những hiểu lầm đáng tiếc mà đã có sự phân rẽ giữa những người cùng tin vào Chúa Kitô để từ đó chia tách ra thành nhiều tôn giáo : Công giáo, Tin Lành, Anh giáo, Chính Thống giáo. Giáo Hội hàng năm vẫn dành ra những ngày đặc biệt để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các kitô hữu.

Sự hiệp nhất nên một giữa Chúa Cha và Chúa Con vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất mọi Kitô :Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu chỉ có thể thực hiện được khi họ được lôi kéo vào trong mối tương quan sống động, thân tình giữa Chúa Cha và Chúa Con :Để họ cũng ở trong Chúng Ta. Không có nền tảng sống động của mỗi cá nhân về sự liên kết với Chúa, thì mọi nỗ lực hiệp nhất với nhau thật khó khăn và mong manh biết chừng nào.

Trong lời nguyện Chúa Giêsu thưa lên cùng Chúa Cha rất đỗi thiết tha, chúng ta thấy có một tương quan thiết thân giữa Chúa Cha, Chúa Con và những người tin :Con ở trong họ và Cha ở trong Con… Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” ; “Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”. Chúa Giêsu muốn thiết lập mối tương quan mật thiết với chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong Chúa Cha, trong thế giới siêu việt của Cha và Con. Đó là ân tình lớn lao mà Thiên Chúa muốn chia sẻ vinh quang siêu vời của Ngài cho chúng ta là những con người mỏng dòn, yếu đuối.

Nhận ra ân tình lớn lao ấy, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu cùng nhau nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương, cùng nhau tiến tới sự hòa giải và tháo cởi những bất hòa vẫn còn tồn đọng trong quá khứ cũng như hiện tại. Nhưng, để nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất được thực hiện, thì mỗi người Kitô hữu phải ý thức nền tảng của hiệp nhất ấy bắt nguồn từ chính tình yêu Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi tiếp kiến, đã nhắc nhở các bạn trẻ, khách hành hương và tất cả chúng ta về tương quan của mình với Chúa :  Để lắng nghe Chúa, cần phải học biết chiêm ngắm Người, nhận biết sự hiện diện liên lỉ của Người trong cuộc sống chúng ta. Cần dừng lại đối thoại với Người, dành khoảng trống cho Người với lời cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta, cả các con là các bạn trẻ, đông đảo tại quảng trường này sáng nay, các con cũng phải tự hỏi : tôi dành cho Chúa khoảng trống nào đây ? Tôi có dừng lại để đối thoại với Người không ? … Hãy nhớ đến Chúa nhiều hơn trong ngày sống của chúng ta !” Gắn kết với Chúa, chúng ta vững tâm chúng ta sẽ liên kết với nhau trong yêu thương chân thành vì ở đó chúng ta gặp được Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần chúng con đã gây ra những bất hòa chia rẽ,

chúng con đã phá vỡ đi sự hiệp nhất mà Chúa đã ban tặng cho chúng con.

Chúng con  tạ ơn Chúa vì Chúa  đã đưa chúng con vào trong sự hiệp nhất của Ba Ngôi.

Chúa đã cho chúng con hưởng trước được niềm vui vĩnh cửu,

khi chúng con ở lại trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa. 

Xin cho chúng con đừng bao giờ tách lìa ra khỏi mối tương quan thân tình

mà Chúa đã muốn dành cho chúng con.

Xin cho chúng con biết góp công dựng xây sự hiệp nhất

trong môi trường chúng con đang sống,

và luôn biết hướng nhìn lên Ba Ngôi Thiên Chúa

là mẫu gương sự hiệp nhất mà chúng con hằng tôn thờ.

Amen.

114.864864865135.135135135250