27/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

873
Thứ Năm tuần VII Phục Sinh (thơ)
Chúa Giê-su dâng lời nguyện tha thiết
Cho môn đồ và những kẻ tin theo
Lời cầu nguyện sâu thẳm đầy thương yêu
“Cho nên một như chúng ta là một”
                      * * *
CHA trong CON, CON trong CHA thật tốt
Và trong ta, họ nên một hoàn toàn
Tình yêu thương mà cha đã tặng ban
Họ nhận biết rồi thế gian sẽ biết.

    Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250