12/08/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

851
Thứ Năm tuần XIX thường niên (thơ)


THẦY không bảo chỉ thứ tha
Bảy lần là được nhưng là hơn lên
Bảy mươi lần bảy mới nên
Giống như Thiên Chúa – Đấng trên muôn loài.
Hỡi người đừng bỏ ngoài tai
Gieo nào gặt nấy, xin hoài khắc ghi
Rộng lòng tha thứ từ bi
YÊU THƯƠNG tràn đến trị vì lòng ta.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250