26/07/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

934
Thứ Năm tuần XVI thường niên

Thứ Năm tuần XVI Thường Niên

Mt 13,10-17

(Mc 4,13-20; Lc 8,11-15)

Anh em thật có phúc…

 

(10) Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu rằng : "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?"  (11) Người đáp : "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12) Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. (14) Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng : ‘Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. (15) Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành’.”. (16)  Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay kể về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Nội dung của cuộc đối thoại xoay quanh vấn đề “sự hiểu biết các Màu Nhiệm Nước Trời”. Có hai nhóm người đang được nghe Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn đó là các môn đệ và đám đông. Với các môn đệ Chúa Giêsu nói, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn đám đông thì không. Chúa giải thích thêm: Vì ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 

Câu nói của Chúa Giêsu với các môn đệ trên đây làm chúng ta băn khoăn tự hỏi... Không phải tất cả mọi người sẽ hiểu được các dụ ngôn về Màu Nhiệm Nước Trời sao ? Chúa Giêsu đã quả quyết điều này bằng kinh nghiệm của Ngài. Ngài cảm nhận rằng một số người nghe dụ ngôn của Ngài nhưng họ không hiểu, vì họ từ chối không muốn hiểu. Không phải vì họ không có trí tuệ, kém thông minh, nhưng vì họ không tin, nên trái tim của họ đã đóng lại trước những gì Ngài nói, vì thế họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Cõi lòng của họ đã tối tăm nay lại tối tăm thêm, và như Chúa nói họ đã không muốn hiểu, thì ngay cái họ đang có, cũng sẽ bị lấy mất

Cũng trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói một câu nói khác, làm cho lòng chúng ta tràn ngập niềm vui an ủi. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Với câu nói này, Chúa đã chúc phúc cho những ai biết mở lòng ra đón nhận Màu Nhiệm Nước Trời. Chúa đã chúc phúc cho những cặp mắt tâm hồn và những đôi tai hiểu được Lời Chúa. Và như lời dẫn của Chúa về sách ngôn sứ Isaia, một khi đã mở lòng ra để thấy, mở tai ra để nghe, mở tim ra để đón nhận Lời Chúa, chắc chắn mắt chúng ta sẽ thấy, tai chúng ta sẽ nghe, và lòng chúng ta sẽ hiểu được mà hoán cải, và rồi Chúa sẽ chữa cho chúng ta lành… Như vậy, bất cứ ai có một trái tim và một cõi lòng biết mở ra để lắng nghe, họ sẽ được cho thêm, và họ sẽ có dư thừa nhờ hiểu được các dụ ngôn và những Lời Chúa dạy.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, một danh nhân nào đó đã nói :

Một người chỉ là người thật sự : khi đôi mắt của họ có một trái tim, và trái tim của người ấy có đôi mắt ; khi đôi tai của họ đón nhận được những cảm xúc, và cảm xúc của họ có được nhờ đôi tai  lắng nghe ; khi bàn tay của họ thể hiện lòng bác ái, và lòng bác ái của họ thấy được qua đôi bàn tay. Một người Kitô hữu thực sự là người có Chúa Kitô : Khi cuộc sống của người ấy thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, vinh quang Thiên Chúa tỏ lộ qua cuộc sống của người ấy, và người ấy thật sự sống trong Chúa.

Ước gì Chúa cũng chúc phúc cho mỗi người chúng ta khi chúng ta có đôi mắt và đôi tai nghe được điều Chúa dạy bảo. Ước gì Chúa cũng sẽ làm dư đầy ân phúc của Ngài khi Ngài nhận thấy chúng ta xứng đáng được cho thêm và cho dư đầy.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, 
xin biến đổi con từ từ qua Lời Chúa.

 

 Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. 

Để con nhìn và thấy được điều Chúa muốn nói với con.


Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. 

Để con ca khen tình yêu Chúa phủ lấp cuộc đời con.


Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Để con hiểu ý Chúa nhiệm màu muốn gởi đến cho con qua từng dụ ngôn…

 

 Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần con nghe Lời Chúa.

 Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, 
thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Ước gì Lời Chúa là ngọn đèn soi tỏ bước chân con.

 

Amen. 

 

114.864864865135.135135135250