29/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

511
Thứ Năm tuần XVII thường niên (thơ)


Nước Trời được ví thật hay
Như kho báu vật chôn ngay trong vườn,
Như viên ngọc quý dễ thương,
Như đầy lưới cá chuyện thường dễ đâu…
Người khôn chẳng dám để lâu
Mua ngay ngọc quý, chôn sâu kho tàng
Cá ngon cá dở lọc sàng
Thật là thâm thúy rõ ràng cho ta.
***
Ai mà chẳng giữ, lơ là
Coi chừng phải khóc sa đà nghiến răng.
Giêsu cứu Chúa chắc rằng
NGÀI viên ngọc quý, hải đăng, kho tàng.
Xin cho con giữ lời vàng
Chiếm ngay được Chúa – thiên đàng của con.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250