28/09/2016 -

Lời Chúa - hàng ngày

285
Thứ Năm tuần XXVI thường niên

Thứ Năm tuần XXVI Thường Niên

Lc 10,1-12

(Mt 11,20-24)

Trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !" 

(1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông :"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (3) Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (4) Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. (5) Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !" (6) Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy ; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. (7) Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. (8) Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. (9) Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". (10) Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: (11) "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần".(12) Thầy nói cho anh em hay : trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó".

SUY NIỆM

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thế giới ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Trong bài giảng của buổi canh thức tối hôm trước, Đức Thánh Cha đã diễn tả rằng : thế giới chúng ta đang sống là thế giới được Thiên Chúa dựng nên rất tốt đẹp và bình an ; nhiệm vụ kiến tạo và gìn giữ bình an đó chính là nhiệm vụ của mỗi người trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói :

...Thế giới của chúng ta trong tâm trí của Thiên Chúa là một 'ngôi nhà của sự hòa hợp và hòa bình'. Ngôi nhà này là một khoảng không gian mà mọi người đều có thể thấy được chỗ thích hợp của mình, mọi người đều cảm thấy 'tự nhiên như nhà mình', vì nó là những gì 'tốt đẹp'. Tất cả thiên nhiên tạo vật đều kiến tạo nên một mối hiệp nhất hòa hợp và tốt lành. Toàn thể nhân loại được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Nhân loại ấy là một gia đình duy nhất, nơi mà các mối liên hệ được đánh dấu bằng tình huynh đệ chân thực không phải chỉ ở nơi ngôn từ. Người khác là người anh, là người chị để chúng ta yêu thương. Thế giới này là nơi biểu hiện mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa - Đấng là tình yêu - trung thành và thiện hảo. Thế giới ấy cũng là nơi phản ảnh hết mọi thứ liên hệ của nhân loại và mang lại hòa hợp cho toàn thể thụ tạo. Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới mà hết mọi người đều có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm về sự thiện của nhau về sự bình an của nhau.

Lời mời gọi về trách nhiệm gìn giữ nền hòa bình thế giới của Đức Thánh Cha được gởi đến từng người, đó cũng chính là lời mời của Chúa Giêsu cho mỗi người môn đệ dọc suốt hai ngàn năm qua. Giữa lúc chúng ta tha thiết cầu nguyện cho hòa bình, thì lời mời gọi thi hành sứ mệnh đem bình an của Chúa đến với mọi người qua Tin Mừng hôm nay, lại càng khẩn thiết hơn: Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !" 

Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài : bận tâm đến của cải, Ngài cũng chẳng muốn họ chú ý đến an toàn sinh mạng cá nhân. Ngài dặn họ không níu kéo - không ràng buộc những tương quan không cần thiết, để rồi họ chỉ bận tâm một điều là đem bình an của Chúa đến cho muôn người.

Khi chúng ta đáp lại lời mời gọi đem bình an của Chúa. Chúng ta cũng hãy nhớ đến cách thế đem bình an mà Chúa đã chỉ : hãy đem bình an qua cách sống đơn sơ giản dị : cứ ăn những gì người ta dọn cho ; hãy đem bình an qua lối sống yêu thương : chữa lành những người đau yếu ; hãy đem tin bình an rằng : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, một triều đại chỉ có hoan lạc và bình an, chỉ có yêu thương và sẻ chia nâng đỡ.

Ước chi chúng ta luôn đem bình an đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Ước chi khi đem bình an đến cho người khác, chúng ta cũng chọn lấy những cách thế đơn sơ giản dị, yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ như Chúa đã dạy.

Lạy Cha,

Thế giới ngày nay còn quá nhiều nơi chiến tranh,                                                   

nhiều nơi đã mất đi hình ảnh đẹp ban đầu Cha tạo dựng.

Bởi vì, con người còn ham mê của cải, còn lo thu vén lợi lộc cá nhân,

Bởi vì con người đã đánh mất sự đơn sơ giản dị,

đã làm vơi hao tình thương mến.

Xin cho con chỉ bận tâm đến điều cha bận tâm

là đem bình an, tình yêu thương đến cho mọi người.

Xin cho con hăng say loan báo điều cha loan báo,

rằng : triều đại Thiên Chúa đã đến gần.

Amen.

114.864864865135.135135135250