24/11/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

544
Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên.
Này đây sắp đến những ngày
Thành đô dân Chúa bị vây tứ bề
Khổ đau cùng cực chán chê
Biển gào sóng thét gớm ghê kinh hoàng
Dân dân sẽ thấy vinh quang
Con Người ngự đến huy hoàng uy nghi
Điều này Chúa muốn nói gì?
Vững tâm đứng thẳng tạc ghi trong lòng
Ơn cứu chuộc Chúa tặng không
Cho người tin mến cậy trông suốt đời.


Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250