08/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

752
Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh (thơ)
Tại hồ Tibêria
Miệt mài chài lưới chẳng ra được gì?
Nghề chài lưới cá thường khi
Không nhiều thì ít, nay thì công toi.
Cả đêm vất vả lắm rồi,
Nản lòng thối chí đành thôi ta về.
Chúa vừa đến, diệu kỳ ghê!
Tuân theo Ý Chúa, tràn trề bội thu.
* * *
Vững tin vào Chúa Giêsu
Vượt qua nghịch cảnh cho dù khó khăn.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250