15/03/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

369
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay (2)

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

Mt 5, 20-26

Làm hòa

Yêu thương, hòa thuận, lễ toàn thiêu

Cả ba dâng tiến – phúc thật nhiều.

Nhưng khi hòa thuận còn vơi thiếu,

Hãy làm hòa mau, để Chúa yêu.

 

Lạy Chúa của con, Chúa tình yêu

Con xin ghi khắc mãi một điều,

Yêu thương anh em vì yêu Chúa,

Phúc lộc phong nhiêu, đổ sớm chiều.

114.864864865135.135135135250