25/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

997
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay (thơ)
Yêu thương, hòa thuận, lễ toàn thiêu
Cả ba dâng tiến – phúc thật nhiều.
Nhưng khi hòa thuận còn vơi thiếu,
Hãy làm hòa mau, để Chúa yêu.
    * * *
Lạy Chúa của con, Chúa tình yêu
Con xin ghi khắc mãi một điều,
Yêu thương anh em vì yêu Chúa,
Phúc lộc phong nhiêu, đổ sớm chiều.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250