05/12/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

142
Thứ Sáu tuần I mùa Vọng
Tối tăm mắt chẳng thể nhìn
Nhưng lòng ngời sáng đức tin dẫn đường
Tìm theo Cứu Chúa tình thương
Hai người được khỏi tội vương mù lòa.

Niềm vui phút chốc vỡ òa
Loan tin khắp chốn chan hòa hồng ân.


Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250