12/04/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

439
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay (2)

Thứ Sáu tuần V mùa chay

Ga 10,31-42

Đức tin là một ơn ban nhưng không

 

Bao kẻ ác tâm ném đá Ngài

Bởi vì thành kiến, lòng dạ chai

Không thể tin nhận Ngài là Chúa

Chẳng quy phục Ngài – Đấng Thiên Sai.

 

               Việc tốt Chúa làm – đời khinh rẻ

                Nhưng chí trung thành Chúa ngại chi

               Một lòng vâng theo trọn Thiên Ý,

               Mặc kệ thói đời lắm thị phi.

 

 

[1] Tự sắc “Cánh cửa đức tin” số 1.

[2] Tự sắc “Cánh cửa đức tin” số 9.

[3] Kinh năm Đức tin

114.864864865135.135135135250