13/02/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

335
Thứ Sáu tuần V thường niên (thơ)
Miền Thập Tỉnh Galilê
Có người ngọng điếc thảm thê thật sầu
Thầy dùng phép lạ chữa mau
Một lời phán quyết bệnh lâu khỏi liền
“Épphatha!” mở được liên
Người câm nói được, điếc liền nghe ngay
* * *
Cho con quyết chí từ đây

Mở lòng đón nhận Lời Thầy thực thi.
Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250