28/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

1018
Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh (thơ)
Ba lần hỏi thánh Phê-rô
Rồi trao sứ vụ - cơ đồ hôm nay
“Simon anh có mến Thầy?
Anh hãy chăm sóc chiên này cho Ta”
“Lạy Thầy, Thầy biết rõ là
Yêu Thầy hết sức, thiệt mà, Thầy ơi!”
* * *
Thế rồi ông quyết ghi lời
“Theo Thầy” ông sống một đời chứng nhân.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250