09/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

715
Thứ Sáu tuần XIV thường niên (thơ)


Trên đường truyền giảng Phúc Âm
Bách hại, gian khó, sai lầm có luôn
Vững tin vào chính suối nguồn
Thánh Thần sức sống trào tuôn tràn trề.
Dẫu cho thù ghét tư bề
Những ai bền chí, vẹn thề xứng ơn.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250