22/07/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

965
Thứ Sáu tuần XVI thường niên (thơ)


Dụ ngôn Chúa dạy hôm nay
Chúa mời ta hãy đổi thay tâm hồn
Làm sao Lời Chúa được chôn
Vào trong đất tốt vào hồn trinh trong
***
Hãy để Lời Chúa được trồng
Nơi vườn màu mỡ, dày công tài bồi…
 

Bé Con Têrêsa

 

114.864864865135.135135135250