30/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

406
Thứ Sáu tuần XVII thường niên (thơ)


Chúa Giêsu giảng ở quê
Dân nghe sửng sốt tràn trề lời loan
Ông này quả thật khôn ngoan
Quyền năng mạnh mẽ, làm toàn điều hay.
Họ cùng hỏi Chúa điều này
Bởi đâu ông được như vầy, vậy ta?
Chúa rằng ngôn sứ quê nhà
Không mong trọng dụng hay là tin đâu
Gẫm suy Lời Chúa thật sâu
Để mà ứng xử mưu cầu khôn ngoan.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250